SZÁLLÍTÁS

Jelenleg a következő árak alapján szállítunk:
MAGYARORSZÁG
normál szállítás: 2-4 munkanap *
34 999 Ft-ig: 1 990 Ft
35 000 Ft-tól: DPD futárszolgálattal ingyenes

Utánvét díja: 700 Ft, egységesen.
Futárainknál bankkártyával és készpénzzel is fizethet.

*A szállítási időket attól a naptól kell számítani, amikor a megrendelést leadták. Igyekszünk megrendelését a fent megadott időn belül teljesíti, de nem vállalhatunk felelősséget azért, ha a szállítási idő a megjelöltnél hosszabb lesz.

A kiemelt időszakokban (pl. Glamour-napok, Joy-napok, egyéb, nagyobb akciók) a szállítási idő megnövekszik. Ezen időszakok alatt 5-6 munkanapot is igénybe vehet a csomag kiszállítása.

Csomagjainkat a DPD Hungary és a Magyar Posta Zrt. szállítja ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelésfeldolgozó központunk nem indít szállítmányokat szombaton, vasárnap illetve ünnepnapokon.
Postafiókcímre nem áll módunkban szállítani.
Bár minden tőlünk elvárhatót megteszünk, hogy megrendelését a megadott időn belül teljesítsük, nem vállalhatunk felelősséget azokért az esetleges késedelmekért, melyeket rajtunk kívül álló tényezők okoznak. Bármely váratlan késedelem esetén igyekszünk értesíteni vásárlónkat.

Ha problémája van csomagja követésével, lépjen kapcsolatba e-mailes ügyfélszolgálatunkkal!

VISSZAKÜLDÉS

Ha bármilyen okból nincs megelégedve a megrendelt termékkel, jogában áll elállnia a vásárlástól az átvételtől számított tizennégy (14) napon belül. Ha a terméket az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldi, visszatérítjük a vételárat.

Cserére a jövőben már nincs lehetőség, méretprobléma esetén egy új rendelést szükséges leadni a megfelelő adatokkal.

A vásárlástól való elálláshoz kérjük, töltse le az Elállási nyilatkozatot innen. Ezt olvashatóan kitöltve és aláírva kérjük a visszaküldött termékhez mellékelni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszaküldendő termékeknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

  1. a visszaküldendő terméket az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni a Sneak’n’Run számára.
  2. távolítson el minden korábbi csomagcímkét a doboz külsejéről (régi címeket, fuvarlevelet)
  3. zárja le és gondosan ragassza le a dobozt, hogy ne nyílhasson ki szállítás közben
  4. kérjük, a Rendelési számot tisztán olvashatóan tüntesse fel a doboz külső felületén. Ennek segítségével tudjuk beazonosítani a visszaérkezett csomagot. Kérjük, ne írjon vagy ragasszon semmit közvetlenül a termék eredeti kereskedelmi csomagolására (például cipősdobozra), tegye bele egy másik dobozba, vagy csomagolja be úgy, ahogy eredetileg kézbesítették, és a számot a külső csomagolásra írja rá. A Rendelési szám nem megfelelő feltüntetése esetén előfordulhat, hogy kérését nem, vagy csak késve tudjuk teljesíteni.

ELÁLLÁS

A webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a vásárló jogosult a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Ennek érdekében az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el részünkre az alábbi postai címre vagy az info@sneaknrun.hu e-mail címre, illetve személyesen is gyakorolhatja elállási jogát bármely üzletünkben. Ebből a célból használható az itt elérhető elállási nyilatkozat is.
A terméket legkésőbb az elállási nyilatkozat elküldésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni az alábbi címre.

Maximus HCD Kft,
Hivatkozás: – írja ide a Rendelési számot –
Montevideo utca 14,
1037, Budapest
Magyarország

A termék visszaküldése a vásárló felelősségére és költségére történik. Olyan szállítási szolgáltatót válasszon, amely biztosítja a küldeményt lopás vagy elvesztés esetére. Győződjön meg róla, hogy küldeményét ellátják olyan egyedi azonosítóval, amellyel feladás után a csomag útja követhető.

Amennyiben Ön valamelyik üzletünkben személyesen gyakorolja elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg a terméket is visszaadni.

A vásárló a felelős a termékben bekövetkezett olyan értékcsökkenésért, amely a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített a termék árát, valamint a szállítási költséget is. A visszatérítést azonban mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

SNR tutorial

SZAVATOSSÁG

A reklamáció kezelésést a szavatosság teljes időszakában a webshop ügyfélszolgálat végzi, az első 12 hónapos időszakban az esetlegesen szükségessé váló külső szakvéleményt a webshop ügyfélszolgálat szerzi be. 12 hónapon túl, de a 2 éven belül pedig a fogyasztó fordulhat a területileg illetékes járási hivatalhoz, ha külső szakvéleményt szeretne a kifogásolt termékről. A szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, pénzvisszafizetést (ebben a sorrendben) – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosítunk.

A SneaknRun Webshopban forgalmazott márkáknál alapvető követelmény a magas minőségre való törekvés. Ha valamely nálunk vásárolt termékünkkel kapcsolatban mégis valamilyen minőségi problémát tapasztalnál, akkor a kifogásolt árut küldd vissza címünkre:

Maximus HCD Kft. – SneaknRun.hu

1037, Budapest, Montevideo u 14.

A szavatossági igényről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni és a Webshop ügyfélszolgálatra visszajuttatni:
Ehhez az alábbi PDF űrlap letöltése szükséges.
Kérjük minden megjelölt mezőt tölts ki, nyomtasd ki a dokumentumot és írd alá a megjelölt helyen. A kitöltött és aláírt dokumentumot mellékeld a visszaküldött termék mellé.
Munkatársunk minél előbb felveszi veled a kapcsolatot és kiegészíti a jegyzőkönyvet, melyből egy példányt megküld Neked.
Amennyiben a termék átvételét követő 14 napon belül észleli a hibát, a vásárlónak lehetősége van a vásárlástól elállnia. Ezzel kapcsolatban további információt az elállás részben olvashat.

Amennyiben hibás a termék, a vásárló a következő szavatossági és jótállási jogokkal élhet:
1. Kellékszavatosság
Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
• Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak – a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vásárló a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
• A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti a vásárló kellékszavatossági igényét?
A vásárló a Maximus HCD Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a Maximus HCD Kft. nyújtotta (számla vagy nyugta bemutatásával). A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Milyen további kötelezettségünk van?
A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet veszünk fel, amely másolatát haladéktalanul, igazolható módon a vásárló rendelkezésére kell bocsátani.
Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vásárlót tájékoztatjuk a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét a vásárló?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt a Maximus HCD Kft.-vel szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.
– Szavatossági jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát a vásárló a következő címekre küldheti: e-mailben: info@sneaknrun.hu
– postai úton: Maximus HCD Kft.
Hivatkozás: – írja ide a Rendelési számot –
Montevideo u 14.
1037, Budapest
Magyarország

3. Jótállás
A vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a vonatkozó miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A miniszteri rendeletben meghatározott fogyasztási cikk esetében a vásárló a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, a kormányrendeletben foglalt feltételekkel. A vásárló a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a vásárló másik igény teljesítését nem kéri. A vásárló akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a vásárló nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor a vásárló a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

A jótállás időtartama:

• 10 000 forintot elérő, de
• 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év.

Ha a hibás fogyasztási cikket a vállalkozás kijavítja, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A vásárló a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A jótállásból eredő jogait a vásárló a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárló az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont a vásárló egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.
Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a szavatossági jogokkal és jótállással kapcsolatos részletes rendelkezések az ÁSZF 5. pontjában érhető el: link

 

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat
(minta)